Tỷ giá SoMee.Social ONG ONG
0.016197 $
▼ -0.36%
Tỷ giá Bored Ape Social Club BAPE BAPE
0.193269 $
▲ 0.00%
Tỷ giá Bitcoin BTC Bitcoin
30,563 $
▲ 2.61%
Tỷ giá Ethereum ETH Ethereum
2,086 $
▲ 2.87%
Tỷ giá Tether USDT Tether
1.00 $
▼ -0.14%
Tỷ giá USD Coin USDC USD Coin
1.00 $
▼ -0.31%
Tỷ giá BNB BNB BNB
306.47 $
▲ 3.57%
Tỷ giá XRP XRP XRP
0.430835 $
▲ 2.28%
Tỷ giá Cardano ADA Cardano
0.579017 $
▲ 2.33%
Tỷ giá Solana SOL Solana
55.97 $
▲ 3.9%
Tỷ giá Binance USD BUSD BUSD
1.00 $
▼ -0.17%
Tỷ giá Polkadot DOT Polkadot
11.16 $
▲ 0.74%
Tỷ giá Dogecoin DOGE Dogecoin
0.090273 $
▲ 1.91%
Tỷ giá Avalanche AVAX Avalanche
34.01 $
▲ 0.39%
Tỷ giá Wrapped Bitcoin WBTC WBTC
30,543 $
▲ 2.48%
  1. Home icon당신은 여기 있습니다:
  2. 홈페이지
  3. 모든 암호 화폐
  4. XRP 가격 지수
  5. XRP XRP / USD 및 분석 차트

XRP XRP / USD 및 분석 차트


더 읽어보기: 차트 XRP/BTC - 차트 XRP/ETH - 차트 XRP/USDT