Tỷ giá Dot-Matrix DOTMATRIX DOTMATRIX
0,000264 $
▲ 0.00%
Tỷ giá Bitcoin BTC 비트 코인
47.688 $
▼ -0.28%
Tỷ giá Ethereum ETH 이더 리움
3.482 $
▼ -2.96%
Tỷ giá Cardano ADA 카르 다노
2,37 $
▼ -4.05%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
417,78 $
▼ -2.15%
Tỷ giá Tether USDT 밧줄
1,00 $
▲ 0.23%
Tỷ giá XRP XRP XRP
1,08 $
▼ -2.97%
Tỷ giá Solana SOL 솔라 나
137,02 $
▼ -13.35%
Tỷ giá Polkadot DOT 폴카 닷
35,32 $
▼ -1.23%
Tỷ giá Dogecoin DOGE 도지 코인
0,244572 $
▲ 0.61%
Tỷ giá USD Coin USDC USD 코인
1,00 $
▲ 0.09%
Tỷ giá Terra LUNA
34,98 $
▼ -4.59%
Tỷ giá Avalanche AVAX 눈사태
61,38 $
▲ 1.30%
Tỷ giá Uniswap UNI Uniswap
25,00 $
▼ -6.53%
Tỷ giá Chainlink LINK 체인 링크
28,62 $
▼ -7.63%
  1. Home icon당신은 여기 있습니다:
  2. 홈페이지
  3. 모든 암호 화폐
  4. Buy XinFin
  5. What is XinFin (XDC)? All infomation about XinFin

What is XinFin (XDC)? All infomation about XinFin

XinFin XDC icon symbol

XinFinXinFin market

1 XDC = 0,12137908818278 USD (-5.00%)
1 XDC: ≈ 142
시가 총액:1.492.420.055 USD
음량 (24h):6.237.554 USD
순환 공급:12.295.528.637 XDC
총 공급:37.695.528.637 XDC
시가 총액 순위:77 / 6701

더 읽어보기: XinFin Price Index

Convert XinFin (XDC) to 원

Convert 원 to XinFin (XDC)

이 암호 화폐를 다른 것으로 변환

XinFin Exchanges List

#거래 플랫폼한 쌍
1

Bitfinex

XDC/UST XDC/USD
2

Bittrex

XDC/BTC XDC/USDT XDC/EUR
3

Indodax

XDC/IDR
4

KuCoin

XDC/USDT XDC/ETH XDC/BTC
5

액체

XDC/USDT XDC/SGD