Tỷ giá LandOrc LORC LandOrc
0,609904 $
▲ 0.00%
Tỷ giá Bitcoin BTC 비트 코인
60.764 $
▼ -3.63%
Tỷ giá Ethereum ETH 이더 리움
4.185 $
▼ -1.52%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
482,14 $
▼ -0.88%
Tỷ giá Tether USDT 밧줄
1,00 $
▲ 0.04%
Tỷ giá Cardano ADA 카르 다노
2,15 $
▼ -1.36%
Tỷ giá Solana SOL 솔라 나
201,85 $
▼ -4.09%
Tỷ giá XRP XRP XRP
1,12 $
▼ -0.05%
Tỷ giá Polkadot DOT 폴카 닷
44,66 $
▲ 0.8%
Tỷ giá Dogecoin DOGE 도지 코인
0,258573 $
▼ -2.95%
Tỷ giá USD Coin USDC USD 코인
1,00 $
▲ 0.19%
Tỷ giá SHIBA INU SHIB SHIBA INU
0,000049 $
▲ 18.09%
Tỷ giá Terra LUNA
44,05 $
▼ -0.46%
Tỷ giá Chainlink LINK 체인 링크
32,99 $
▲ 2.27%
Tỷ giá Avalanche AVAX 눈사태
67,83 $
▼ -5.41%
  1. Home icon당신은 여기 있습니다:
  2. 홈페이지
  3. 모든 암호 화폐
  4. 테 조스 가격 지수
  5. Chart of Tezos XTZETH and Analysis

Chart of Tezos XTZETH and Analysis


더 읽어보기: 차트 XTZ/BTC - 차트 XTZ/ETH - 차트 XTZ/USDT