Tỷ giá Bitcoin BTC 비트 코인
49.069 $
▼ -2.99%
Tỷ giá Ethereum ETH 이더 리움
3.869 $
▼ -4.01%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
585,81 $
▼ -3.00%
Tỷ giá Cardano ADA 카르 다노
2,32 $
▲ 21.56%
Tỷ giá Dogecoin DOGE 도지 코인
0,518137 $
▼ -4.14%
Tỷ giá Tether USDT 밧줄
1,00 $
▲ 0.02%
Tỷ giá XRP XRP XRP
1,36 $
▼ -2.59%
Tỷ giá Polkadot DOT 폴카 닷
48,03 $
▲ 14.45%
Tỷ giá Internet Computer ICP ICP
268,14 $
▼ -14.36%
Tỷ giá Bitcoin Cash BCH BCH
1.225 $
▼ -6.34%
Tỷ giá Uniswap UNI Uniswap
38,57 $
▼ -1.60%
Tỷ giá Litecoin LTC 라이트 코인
310,85 $
▼ -5.33%
Tỷ giá Chainlink LINK 체인 링크
43,44 $
▼ -4.82%
Tỷ giá Stellar XLM 주요한
0,729588 $
▲ 8.73%
Tỷ giá USD Coin USDC USD 코인
0,999974 $
▲ 0.01%
  1. Home icon당신은 여기 있습니다:
  2. 홈페이지
  3. 모든 암호 화폐
  4. KlaytnPrice Index
  5. Chart of Klaytn KLAY/USD and Analysis

Chart of Klaytn KLAY/USD and Analysis


더 읽어보기: 차트 KLAY/BTC - 차트 KLAY/ETH - 차트 KLAY/USDT