Tỷ giá Bitcoin BTC 비트 코인
60.771 $
▼ -3.42%
Tỷ giá Ethereum ETH 이더 리움
4.217 $
▼ -0.7%
Tỷ giá Binance Coin BNB BNB
483,16 $
▼ -1.08%
Tỷ giá Tether USDT 밧줄
1,01 $
▲ 0.48%
Tỷ giá Cardano ADA 카르 다노
2,15 $
▼ -2.14%
Tỷ giá Solana SOL 솔라 나
204,00 $
▼ -2.15%
Tỷ giá XRP XRP XRP
1,12 $
▼ -0.24%
Tỷ giá Polkadot DOT 폴카 닷
44,80 $
▲ 1.58%
Tỷ giá Dogecoin DOGE 도지 코인
0,260440 $
▼ -1.63%
Tỷ giá USD Coin USDC USD 코인
1,00 $
▲ 0.03%
Tỷ giá SHIBA INU SHIB SHIBA INU
0,000049 $
▲ 19.11%
Tỷ giá Terra LUNA
44,61 $
▲ 0.5%
Tỷ giá Chainlink LINK 체인 링크
33,41 $
▲ 3.89%
Tỷ giá Avalanche AVAX 눈사태
68,46 $
▼ -3.96%
Tỷ giá Litecoin LTC 라이트 코인
204,72 $
▲ 3.67%
  1. Home icon당신은 여기 있습니다:
  2. 홈페이지
  3. 모든 암호 화폐
  4. FTX TokenPrice Index
  5. Chart of FTX Token FTTETH and Analysis

Chart of FTX Token FTTETH and Analysis


더 읽어보기: 차트 FTT/BTC - 차트 FTT/ETH - 차트 FTT/USDT